Sản phẩm của chúng tôi

Shoplus là một công cụ phân tích TikTok giúp người bán và người sáng tạo theo dõi các xu hướng TikTok, khám phá tiềm năng sản phẩm, thu thập thông tin chi tiết về đối thủ cạnh tranh để phát triển kinh doanh trên nền tảng TikTok. Tại đây đã có sẵn rất nhiều nguồn tài nguyên và thông tin chi tiết về chiến lược tiếp thị và thương mại điện tử trên TikTok. Theo dõi TikTok theo thời gian thực, phân tích dữ liệu toàn diện trên TikTok và cơ sở dữ liệu phong phú là ba đặc điểm chính của Shoplus. Các dữ liệu phức tạp được chuyển đổi thành thông tin chuyên sâu thông minh để bạn có thể đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. Dữ liệu lớn có thể khai phá những tiềm năng to lớn khi bạn làm việc với chúng tôi.

Sứ mệnh của chúng tôi

Shoplus đặt mục tiêu sử dụng công nghệ để giúp các doanh nghiệp toàn cầu đạt được sự tăng trưởng dài hạn. Chúng tôi muốn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hàng đầu để giúp người sáng tạo và người bán duy trì tính cạnh tranh và giúp việc kinh doanh trên TikTok trở nên dễ dàng hơn.
Đội ngũ của chúng tôi
Đội ngũ của chúng tôi bao gồm các chuyên gia hàng đầu trong ngành. Chúng tôi thúc đẩy tăng trưởng nội bộ bằng cách khuyến khích và hỗ trợ nhân viên của mình vươn tới sự xuất sắc và theo đuổi các mục tiêu lớn, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh toàn cầu.
Đối tác liên kết của chúng tôi