Sản phẩm của chúng tôi

Shoplus là một công cụ phân tích TikTok giúp mọi người bán và người sáng tạo để theo dõi các xu hướng TikTok, khám phá cơ hội sản phẩm, thu thập thông tin chi tiết về đối thủ cạnh tranh để thành công trên nền tảng. Có rất nhiều tài nguyên và thông tin chi tiết về chiến lược kinh doanh thương mại điện tử TikTok tại đây. Giám sát TikTok theo thời gian thực, phân tích dữ liệu TikTok toàn diện và cơ sở dữ liệu phong phú là ba trụ cột của Shoplus. Nó chuyển đổi dữ liệu phức tạp thành thông tin chuyên sâu thông minh để bạn có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Dữ liệu phong phú có thể mở ra tiềm năng to lớn khi bạn làm việc với chúng tôi.

Nhiệm vụ của chúng tôi

Shoplus đặt mục tiêu sử dụng khoa học kỹ thuật để giúp các doanh nghiệp toàn cầu nhằm đạt được sự tăng trưởng dài hạn. Chúng tôi muốn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hàng đầu để giúp người sáng tạo và người bán duy trì tính cạnh tranh và giúp việc kinh doanh trên TikTok trở nên dễ dàng hơn.
Đội ngũ của chúng tôi
Đội ngũ của chúng tôi bao gồm các chuyên gia hàng đầu trong ngành. Chúng tôi thúc đẩy tăng trưởng nội bộ bằng cách khuyến khích và hỗ trợ nhân viên của mình phấn đấu đạt được sự xuất sắc và các mục tiêu cao, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh toàn cầu.
Đối tác hợp tác của chúng tôi