Lựa chọn Influencer phù hợp

Tìm kiếm Influencer liên quan nhất đến sản phẩm hoặc dịch vụ bạn muốn quảng bá trên Shoplus. Thu thập các phân tích thực tế và toàn diện về các Influencer tiềm năng và các kết quả ấn tượng từ các chiến dịch marketing.

Bắt đầu dùng thử miễn phí

TikTok Influencer hàng đầu

Lựa chọn các TikTok Influencer, nhà sáng tạo nội dung và người livestream phù hợp nhất với bạn bằng cách sử dụng 3 danh sách chính bao gồm: Influencer đột phá, Nhà sáng tạo nội dung hàng đầu và Người Livestream hàng đầu.Bắt đầu
TikTok Influencer hàng đầu

Lọc trường dữ liệu

Với mục tìm kiếm Influencer của Shoplus, bạn có thể xác định vị trí của các TikTok Influencer và nắm được các thông tin liên quan về nhân khẩu học, hạng mục, thể loại, doanh thu, và các bộ lọc khác.Khám phá ngay
Lọc trường dữ liệu

Phân tích toàn diện của mỗi Influencer

Để cung cấp cái nhìn tổng quan về số liệu tương tác, tần suất đăng tải, và số liệu bán hàng trực quan. Các số liệu cụ thể của mỗi Influencer sẽ giúp bạn phân tích influencer một cách hiệu quả và đạt được thành công với chiến dịch marketing trên TikTok của mình.Bắt đầu
Phân tích toàn diện của mỗi Influencer

Tập trung vào phân tích TikTok

Bắt đầu dùng thử miễn phí
TikTok E-commerce Data Analysis
TikTok E-commerce Data Analysis