Bảng xếp hạng các sản phẩm hàng đầu

Chúng tôi cung cấp bảng xếp hạng của nhiều sản phẩm giúp bạn xác định các hạng mục đang xu hướng trên TikTok, và tạo các chiến dịch cho sản phẩm một cách hiệu quả hơn. Tính năng bảng xếp hạng các sản phẩmđang có sẵn với tiềm năng bán hàng bùng nổ, bán chạy, độ phổ biến tăng, và các sản phẩm xu hướng.Khám phá ngay
Bảng xếp hạng các sản phẩm hàng đầu

Tìm kiếm các sản phẩm thành công

Khi lựa chọn các sản phẩm tiềm năng, sử dụng bộ lọc về nhân khẩu học, hạng mục, giá, tỉ lệ hoa hồng, và khoảng thời gian để đưa ra các quyết định. Thông tin chi tiết về sản phẩm cũng được cung cấp qua kênh TikTok Live, video, và các influencer trên sàn thương mại điện tử có thể giúp bạn đưa ra quyết định về sản phẩm.Bắt đầu dùng thử miễn phí
Tìm kiếm các sản phẩm thành công

Dự đoán xu hướng của các sản phẩm TikTok

Dự đoán xu hướng của các sản phẩm TikTok bằng cách phân tích số lượng bán của mỗi sản phẩm để giúp bạn mở rộng tiềm năng và dẫn đầu đối thủ.Bắt đầu
Dự đoán xu hướng của các sản phẩm TikTok

Quản lý dữ liệu sản phẩm

Quản lý dữ liệu sản phẩm dựa vào khoảng thời gian mà bạn lựa chọn, 3 ngày, 7 ngày hoặc 14 ngày. Đặt thông báo về số lượng bán theo giá trị, bao gồm số lượng hàng bán ra, doanh thu hàng bán, tăng trưởng hàng ngày và tỉ lệ tăng trưởng hàng ngày.Khám phá ngay
Tìm kiếm các sản phẩm thành công

Tập trung vào phân tích TikTok

Bắt đầu dùng thử miễn phí
TikTok E-commerce Data Analysis
TikTok E-commerce Data Analysis