Thực hiện nghiên cứu thị trường và tối ưu hóa chiến lược marketing

Thực hiện nghiên cứu thị trường, phân tích hiệu suất dữ liệu và đánh giá thị trường tiềm năng trước khi gia nhập một thị trường hoặc quốc gia mới. Cải thiện chiến lược marketing bằng cách xác định thể loại nội dung, số liệu bán hàng, xu hướng, các hạng mục sản phẩm hàng đầu, v.v.

Bắt đầu dùng thử miễn phí

Tìm kiếm cửa hàng hàng đầu

Bảng xếp hạng các cửa hàng được phân loại theo tỉ lệ tăng trưởng doanh số bán và số lượng bán trong một khoảng thời gian xác định. Để có được kết quả chính xác, lọc các trường như nhân khẩu học, hạng mục, và khoảng thời gian.Khám phá ngay
Tìm kiếm cửa hàng hàng đầu

Quản lý và Thực thi

Tìm cửa hàng TikTok bạn thích và lưu vào mục ưa thích. Quản lý các cửa hàng khác hoạt động trong lĩnh vực giống bạn để đánh giá khả năng hiện tại của bạn.Bắt đầu
Quản lý và Thực thi

Tìm insight của đối thủ

Phân tích cấu trúc sản phẩm của các cửa hàng có sản phẩm giống nhau, cũng như là tỉ lệ quảng bá và lợi nhuận của các sản phẩm đó. Xác định các sản phẩm bán chạy và phân tích chiến lược về nội dung bằng cách xem người quảng bá cho cửa hàng và có bao nhiêu lượt live, bao nhiêu video cho chiến dịch đó.Bắt đầu dùng thử miễn phí
Tìm insight của đối thủ

Tập trung vào phân tích TikTok

Bắt đầu dùng thử miễn phí
TikTok E-commerce Data Analysis
TikTok E-commerce Data Analysis