TikTok Trends For 2024: Global E-commerce Strategies Unveiled
2024-02-06 07:42:41

Nhiều người bán hàng đối diện với hai thách thức lớn khi mở rộng kinh doanh quốc tế: "Bán cái gì" và "Bán như thế nào". Việc thích nghi lựa chọn sản phẩm và chiến lược tiếp thị với đặc điểm riêng của từng thị trường rất quan trọng.

Trong đoạn trước, chúng ta đã khám phá các nhóm sản phẩm nổi bật trong các nước khác nhau, nhằm hiểu một cách cơ bản về xu hướng thị trường. Trong đoạn này, chúng ta sẽ chuyển tập trung vào câu hỏi "Làm thế nào để bán hàng".

Chúng ta sẽ thảo luận về các chiến lược để nâng cao doanh số bán hàng nhanh chóng trên các thị trường chính của TikTok, khám phá các chiến thuật quảng cáo có ROI cao và nắm vững bí quyết "Làm thế nào để bán hàng". Những cách nhìn này sẽ giúp người bán có sự cạnh tranh trong thị trường quốc tế đầy cạnh tranh và đạt được sự tăng trưởng về doanh số bán hàng.

Vùng Ưu Điểm Video Ngắn


Không có nghi ngờ gì rằng tốc độ tăng trưởng 129% trong quý và sự chia sẻ truyền thông 73% cho thấy việc kinh doanh thương mại điện tử qua video ngắn đã trở thành một phương pháp tiêu chuẩn trên thị trường Mỹ của TikTok. Các người ảnh hưởng sử dụng video ngắn như một định dạng nội dung chiếm ưu thế trong hầu hết các giao dịch hàng hóa trên thị trường Mỹ. Trong tương lai, nếu các nhà bán hàng Mỹ muốn quảng cáo và quảng bá hiệu quả, liên kết với thương mại điện tử qua video ngắn sẽ là lựa chọn hàng đầu của họ.

Trên cùng của cửa sổ

窗体顶端

 

Compared to Q2 and Q3, Thailand's proportion of short videos and live streams has shown no significant fluctuations. However, when examining the market share, live streaming still lags slightly behind in terms of e-commerce content. The expansion of the short video e-commerce traffic pool in Thailand reflects the significant enthusiasm of Thai consumers for the short video content commerce model

窗体顶端

 

So sánh với Q2 và Q3, tỷ lệ video ngắn và phát trực tiếp tại Thái Lan đã không có sự biến động đáng kể. Tuy nhiên, khi xem xét thị phần, phát trực tiếp vẫn đứng sau một chút về nội dung thương mại điện tử. Sự mở rộng của lưu lượng giao thông thương mại điện tử qua 

video ngắn tại Thái Lan phản ánh sự say mê đáng kể của người tiêu dùng Thái Lan đối với mô hình thương mại nội dung video ngắn.

 

Từ một tình hình ngang nhau trong Q2 cho đến lợi thế nhỏ trong Q3 cho thương mại điện tử 

video ngắn, rõ ràng là người tiêu dùng trên thị trường Việt Nam đã tăng đáng kể sự chấp nhận của họ với thương mại điện tử video ngắn. Thương mại điện tử video ngắn đang cho thấy lợi thế ban đầu và nó có tiềm năng tăng trưởng rất lớn trên thị trường Philippines, làm cho nó trở thành một lực lượng mạnh mẽ trong ngành thương mại điện tử trong tương lai.

Từ quý 2 đến quý 3, việc mua sắm qua video ngắn đã cho thấy xu hướng tăng mạnh mẽ trong thị trường Philippines, vượt qua việc mua sắm trực tiếp qua video trực tiếp và liên tục mở rộng thị phần của mình trong lĩnh vực nội dung. Trong tương lai, có thể việc mua sắm qua video ngắn có thể trở thành phương pháp chính để mua sắm trên TikTok tại Philippines.

 

 

So với dữ liệu quý 2, rõ ràng là thương mại điện tử video ngắn đang nhanh chóng có được động lực tại thị trường Malaysia, dần trở thành động lực tăng trưởng đáng kể của người tiêu dùng. Với sự phát triển không ngừng của thương mại điện tử video ngắn tại thị trường Malaysia, nó có thể sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn nữa trong tương lai, có khả năng trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực quảng bá sản phẩm và thương mại điện tử TikTok.

Khu vực phát trực tiếp lợi thế

Trái ngược với hầu hết các thị trường xuyên biên giới, thương mại điện tử phát trực tiếp thống trị thị trường Singapore với xu hướng gần như độc quyền trong Quý 3. Có thể dự đoán rằng thị trường Singapore sẽ bị cuốn theo xu hướng thương mại điện tử phát trực tiếp và các doanh nghiệp cần xem xét mức độ ảnh hưởng của những người phát trực tiếp chủ chốt và những người phát trực tiếp cửa hàng khi hoạch định chiến lược quảng bá sản phẩm của mình.

Lãnh thổ không chắc chắn

Nhìn vào dữ liệu riêng biệt của hai quý ở Vương quốc Anh, hiện vẫn chưa rõ phương pháp nào trong hai phương pháp quảng bá sản phẩm hàng đầu đang chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, so sánh quý 3 với quý 2, rõ ràng là việc sử dụng video ngắn để quảng cáo sản phẩm đã giảm đáng kể, cho thấy tốc độ tăng trưởng của video này tại thị trường Anh đang chậm lại. Người bán ở Vương quốc Anh nên cân nhắc cách tiếp cận thận trọng khi phân bổ nguồn lực quảng cáo của mình, có khả năng cân bằng nỗ lực giữa cả hai phương pháp.


Tại thị trường Indonesia, trong Quý 3, số lượng nội dung video ngắn đã tăng nhẹ so với Quý 2. Tuy nhiên, do nhà ga Indonesia đóng cửa nên tình hình đã thay đổi. Hiện tại, thị trường Indonesia đang chứng kiến sự cạnh tranh giữa hai phương thức quảng bá sản phẩm, khi cả nội dung video ngắn và live streaming đều chiếm thị phần đáng kể về số lượng video quảng bá sản phẩm và phòng phát sóng trực tiếp.

To view the latest 2024 TikTok data and unlock exclusive features, click hereshoplus to sign up and stay ahead of the trends.

Bản tóm tắt

Dựa trên những hiểu biết sâu sắc từ Sách trắng của Shoplus Data, giờ đây chúng tôi đã hiểu rõ về xu hướng thương mại nội dung ở mỗi quốc gia:

Ngoại trừ Singapore, nơi phát trực tiếp chiếm ưu thế và tình hình cạnh tranh không rõ ràng ở Anh và Indonesia, thương mại video ngắn nổi bật là lựa chọn ưu tiên để quảng cáo trên TikTok ở hầu hết các thị trường lớn.

Đối với hầu hết người bán, việc tập trung vào thương mại video ngắn với các chiến lược phát trực tiếp bổ sung sẽ là một cách tiếp cận khôn ngoan. Người bán ở Anh và Indonesia có thể áp dụng chiến lược thận trọng bằng cách đa dạng hóa nỗ lực của họ giữa cả video ngắn và phát trực tiếp. Đối với người bán hàng ở Singapore, quảng cáo phát trực tiếp gần như là một chiến lược cần phải cân nhắc.

Khi chọn loại người có ảnh hưởng cho thương mại nội dung, bạn cũng có thể thực hiện theo các chiến lược trên để nhanh chóng thu hút lưu lượng truy cập và thúc đẩy doanh số bán hàng dựa trên ROI cao.

Want to get the full copy of the analysis report?

Register a Shoplus account for FREE today

And send your email address to our LINE/WhatsApp social network!